INFRAFOTOGRAFIE

Mens en machine maken samen iets moois of maken het met de grond gelijk. De infrastructuur in Nederland zijn we trots op! Met enorme enthousiasme fotografeer ik in deze sector. Het werken met grote machines op de meest indrukwekkende en uitdagende plekken. Dit vereist ook een neus en oog voor veiligheid. Weten wat er om je heen gebeurd. Infrafotografie is een vak apart, de fotograaf moet het doen met de omstandigheden die er zijn, letten op de veiligheid en het in beeld brengen van de kern van het product. Een uitdagende taak waar PXPRO zich er het prettigst bij voelt.